nice2benice@quicknet.nl 

The smiling coast

Balans / verlies & Winst 2018

verlies.winst 2018.csv

Verlies & Winst 2018     
REKNR NAAM REKENING
debetkreditdebetkredit
20172018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4000 Inkoop288,87
4010 Bankkosten98,1362,57
4020 Transportkosten1.519,421.100,80
4025 Verpakkingskosgten11,50278,38
4030 Kantoorbenodigdheden72,60
4040 Sponsoring ziekenhuis/rijst/medic. etc.397,98442,65
4042 Relatie geschenken208,10
4043 Medische kosten Saidou771,9272,00
4050 Gewonnen nummers924,00616,00
4060 Betaald schoolgeld719,72949,50
4075 Onkosten diversen594,50273,04
4080 Lening Ousman78,85
8000 Lotto inkomsten2.206,002.066,11
8001 Donaties2.362,94
8002 ontvangen schoolgeld1.930,002.020,00
8003 Vriendenloterij uitk.1.351,381.015,75
8004 Verkoop diversen484,00685,95
8007 Sponsorkliks123,28129,65
Resultaat:774,874.277,36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalen:6.173,516.173,518.280,408.280,40
Balans 2018
20172018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REKNR NAAM REKENINGDEBETKREDITDEBETKREDIT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100 Kapitaal1609,901214,88
210 Eigen Vermogen440,01
300 Winst/verkies 20161609,90
320 Winst/Verlies 2017774,87
1020 Bank9121,0312901,89
1612 Vooruit ontvangen bedragen295,00
1630 Kortlopend tegoed40,00
2200 Voorziening bouw huis (en)7409,657409,65
2500 Kruisposten241,50
Resultaat:(winst)4277,36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalen:10770,9310770,9312901,8912901,89
Toelichting schoolgeld
nog te betalen
3de en 4de termijnen800
transport 4 leerlingen40
reserve div. voorkomende kosten voor de sponsorkinderen
b.v. Rijst etc. en medische kosten230