nice2benice@quicknet.nl 

The smiling coast

Balans / verlies & Winst 2020

Verlies & Winst 2019    
debetkreditdebetkredit
REKNR NAAM REKENING20192020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4000 InkoopÛ 500,00
4010 BankkostenÛ 39,28Û 84,70
4020 TransportkostenÛ 2.002,63Û 1.305,40
4025 VerpakkingskosgtenÛ 114,15Û 41,51
4030 KantoorbenodigdhedenÛ 72,60Û 97,89
4031 portokostenÛ 58,21
4040 Sponsoring ziekenhuis/rijst/medic. etc.Û 1.013,58Û 1.200,58
4042 Relatie geschenkenÛ 600,28
4043 Medische kosten SaidouÛ 515,58Û 1.694,91
4050 Gewonnen nummersÛ 704,00Û 726,00
4060 Betaald schoolgeldÛ 866,99Û 1.865,13
4075 Onkosten diversenÛ 113,03Û 127,60
8000 Lotto inkomstenÛ 1.737,00Û 2.095,00
8001 DonatiesÛ 3.255,50Û 2.267,00
8002 ontvangen schoolgeldÛ 290,00Û 2.170,00
8003 Vriendenloterij uitk.Û 1.011,66Û 783,02
8004 Verkoop diversenÛ 150,84Û 791,10
8007 SponsorkliksÛ 50,66Û 112,21
Resultaat:Û 553,82Û 416,12
Totalen:Û 6.495,66Û 6.495,66Û 8.218,33Û 8.218,33
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balans 2019
20192020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REKNR NAAM REKENINGDEBETKREDITDEBETKREDIT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100 KapitaalÛ 2.492,24Û 2.492,24
300 Winst/verkies 2018Û 553,82Û 553,82
1020 BankÛ 14.726,81Û 17.903,93
1612 Vooruit ontvangen bedragenÛ 235,00
1630 Kortlopend tegoedÛ 21,00
2200 Voorziening bouw huis (en)Û 8.941,75Û 8.941,75
2300 voorzieningen med.kostenÛ 1.000,00Û 4.000,00
2400 voorzieningen schoolmeubelsÛ 1.500,00Û 1.500,00
Resultaat:(winst)Û 416,12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalen:14747,8114722,8117903,9317903,93