nice2benice@quicknet.nl 

The smiling coast

ANBI status

Onze stichting heeft een ANBI status, dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn. Om aangemerkt te kunnen worden en blijven moet worden voldaan aan de geldende wet- en regelgeving.

Bestuur:
A.Assendelft. Voorzitter
A. van Kampen. Penningmeester
R.Kops. Secretaris

K.v.K. 34392086
fiscaal nummer 8224.00881
email: nice2benice@quicknet.nl
adres: Johannes Verhulstlaan 34
2102 XT Heemstede
06-51262628

Doelstelling:

De activiteiten van de stichting richten zich met name op het verbeteren van de basisbehoeftes.
Individuele hulp, betalen van schoolgeld, medische hulp maar ook het geven van kleding/schoeisel, speelgoed en
voedsel of andere zaken die nodig zijn. (betalen operatie – rolstoel – naaimachine etc. Schoolhulp, school/lesmateriaal en schoolmeubilair beschikbaar stellen, renovatie/bouw school, woningen en toiletten Malariapreventie, uitdelen geïmpregneerde muskietennetten. Zorgen voor voldoende medicatie als malaria aan de orde is. Sporthulp, beschikbaar stellen van oefenmaterialen, kleding en schoeisel en geven van adviezen. Organiseren toernooi etc.
Voetbalschool opzetten. Versturen van hulpgoederen, inzamelen van goederen en deze vanuit Nederland naar Gambia transporteren met een zeecontainer om ze daar persoonlijk uit te delen aan de bevolking.

Actueel: Op dit moment proberen wij een visum te bemachtigen voor Saidou. Hij breekt regelmatig zijn beentje. Wij hebben een orthopeed in het AMC bereid gevonden om hem te onderzoeken en eventueel te behandelen. De gezinnen van onze sponsorkinderen, momenteel 32 kinderen, helpen wij waar nodig met voedsel en medische zaken. Wij zijn gestart met het bouwen van smokeless kitchens.

Beloningsbeleid: Alle geboden hulp aan Stichting Nice 2 be Nice 4 Gambia wordt tot op de laatste cent besteed aan het project. Er zij geen overhead en reis-of verblijfkosten.

Beleid: Om onze doelstelling te bereiken hebben wij sponsors nodig. In de loop van de jaren hebben wij sponsors die maandelijks/jaarlijks een vast bedrag over maken. Wij hebben rond de 35 sponsors die een sponsorkind hebben. Van deze inkomsten betalen wij schoolgeld, ziektekosten en kleding. Ook betalen wij waar nodig voor voedsel en alle voorkomende andere dringende behoefte. Dit jaar willen wij smokeless kitchens laten bouwen, hiervoor proberen we sponsors te werven door meldingen op Facebook en mond op mond reclame. Door de Corona crises is het een en ander op losse schroeven komen te staan. Wij zijn gestart met voedselpakketten te regelen voor onze families.

Beheer en besteding van het vermogen:
Wij hebben voorzieningen voor ons zorgen kindje Saidou. Alle papieren voor een visum aanvraag liggen klaar. Wij willen hem naar Nederland halen voor onderzoek in het A.M.C. Alle medewerking is toegezegd, uiteraard moeten wij wel betalen voor de kosten die het ziekenhuis gaat maken. De behandeling is gratis.

Het bestuur heeft besloten om geen huizen meer te bouwen. Helaas kunnen wij niet de juiste mensen vinden in Gambia die dit project kunnen begeleiden. Ook zijn de grondprijzen bijna verdubbeld.
Het vermogen willen wij nu gaan besteden aan de bouw van smokeless kitchens.

De planning was om schoolmeubeltjes te doneren aan de primaire school in Jabang. Inmiddels heeft de regering hiervoor zorg gedragen.
Wij gaan kijken welke schooltje hier het meest behoefte aan heeft.

Financieel verslag vind U apart op onze financiële pagina.